Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.

I miejsce w Marszu "Nordic Walking"
Skok o Tyczce -nasza specjalność
Nasze Gimnazjum
Klasa językowa
Najlepsza drużyna BRD

 logoKK 2   WITAMY NA STRONIE GIMNAZJUM IM.K.K BACZYŃSKIEGO W MAZAŃCOWICACH    

Legitymacja szkolna
 
Legitymacja szkolna – dokument poświadczający fakt uczęszczania ucznia do szkoły oraz jego uprawnienia do korzystania ze zniżek ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego; wstępach na basen, lodowisko, kino itp.
Dla ucznia w wieku szkolnym, nieposiadającego dowodu osobistego ani paszportu legitymacja szkolna jest także poświadczeniem jego tożsamości.
 
Duplikat legitymacji szkolnej
W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej należy zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły.
Do wyrobienia duplikatu należy:
  • złożyć w sekretariacie podanie o wydanie duplikatu legitymacji;
  • złożyć podpisane zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania);
  • uiścić opłatę w wysokosci 9zł.
Odbiór duplikatu legitymacji w uzgodnionym terminie w sekretariacie szkoły.
 
 
Duplikat świadectwa
 
W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa szkolnego w celu uzyskania jego duplikatu nalezy:
  • złożyć w sekretariacie szkoły podanie o wydanie duplikatu swiadectwa z określeniem rodzaju swiadectwa (ukonczenia szkoły, klasy) i roku ukończenia szkoły lub klasy;
  • uiścić opłatę w wysokości 26zł.
 
 
 
 
POWYŻSZE OPŁATY NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO:
URZĄD GMINY JASIENICA
43-385 JASIENICA 159
NR  06 8117 0003 0000 0101 2000 0110
LUB BEZPOŚREDNIO W KASIE URZĘDU