Odsłony: 2550

 

WYMAGANIA Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW :

 

 

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI klasa pierwsza klasa druga klasa trzecia 

JĘZYK FRANCUSKI

HISTORIA

WOS

MATEMATYKA

FIZYKA

EDB

GEOGRAFIA

BIOLOGIA

CHEMIA:KLASA I KLASA II KLASA III

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

MUZYKA

PLASTYKA

WDŻ

INFORMATYKA

ZAJĘCIA TECHNICZNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE