Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.

 WITAMY NA STRONIE GIMNAZJUM IM.K.K BACZYŃSKIEGO W MAZAŃCOWICACH    


          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2015/2016  uczniowie klas pierwszych gimnazjum zostaną wyposażeni w darmowe ćwiczenia i podręczniki, które będzie można wypożyczyć na początku roku szkolnego w bibliotece szkolnej. 

Książki i ćwiczenia zostaną sfinansowane w ramach dotacji celowej MEN.

 podręczniki-klasa II

podręczniki-klasa III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania

zakupu podręczników dla uczniów gimnazjum przysługuje uczniom: 

 

1)    słabowidzącym, 
2)    niesłyszącym, 
3)    słabosłyszącym,
4)    z upośledzeniem  umysłowym w stopniu lekkim, 
5)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6)    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7)    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z

 niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7 –

 posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

 złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał

w roku szkolnym 2015/2016 oraz dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia

 specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty.


Termin składania wniosków: 01.07.2015-31.08.2015r.

Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny.

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

  dotyczy rekrutacji do Gimnazjum

w roku szkolnym 2015 / 2016

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYSZUKIWARKA ARTYKUŁÓW

AKTUALNOŚCI

GALERIA ZDJĘĆ