Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.

 WITAMY NA STRONIE GIMNAZJUM IM.K.K BACZYŃSKIEGO W MAZAŃCOWICACH    

 

 

 

 

 Z OSTATNIEJ CHWILI ....

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA UCZNIÓW NA ROK 2014/2015

 

wniosek do wypełnienia dla rodziców o wypłatę odszkodowania

 

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2014!!

W roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów gimnazjum przysługuje uczniom: 


1) słabowidzącym, 
2) niesłyszącym, 
3) słabosłyszącym,
4) z upośledzeniem  umysłowym w stopniu lekkim, 
5) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7 – posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

- złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 oraz dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny.

 

 

 

 

 PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SĄ DOSTĘPNE W ZAKŁADCE DLA RODZICÓW -PODRĘCZNIKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYSZUKIWARKA ARTYKUŁÓW

GALERIA ZDJĘĆ